BPM 2019: Erostalgija vs Pornivora

29. mart u 20h
X Vitamin
Studentski trg 11, 11000 Belgrade, Serbia

EROSTALGIJA vs PORNIVORA / Erotski i pornografski diskurs XX (i XXI) veka
X VITAMIN galerija, petak 29. mart 2019. u 20 časova
Izložba je deo programa Beogradskog meseca fotografije
Autorka i kustoskinja Dušica Popović
Fotografije iz kolekcije Miloša Jurišića.

Izložba pod nazivom EROSTALGIJA vs PORNIVORA se bavi problematizacijom erotskog i pornografskog kulturalnog sižea u masovnoj, tzv. neumetničkoj globalnoj kulturi prevashodno dvadesetog veka, uz kratak osvrt na raniji period i anticipaciju eventualnih budućih kulturalnih trendova. Okosnicu izložbe tj. eseja u katalogu predstavlja razmatranje date teme kroz prizmu tri (uslovne) epohe: period do početka ili sredine XIX veka, do kada erotski i pornografski kulturni sadržaji nisu bili strogo razgraničeni; period od sredine XIX do sedamdesetih godina XX veka, kada je došlo do napete i uvek ambivalentne polarizacije ta dva termina i sadržaja na koje se odnose; i period posle sedamdesetih godina prošlog veka do danas, od kada, u doslovnom ali i metaforičnom smislu, kulturni primat ima pornografija. Kao ilustrativni materijal pomenute teze, biće izložene fotografije erotske i/ili pornografske provenijencije, iz zbirke kolekcionara i fotografa Muzeja nauke i tehnike, Miloša Jurišića.

O autroki

Dušica Popović je rođena 1981. u SFRJ. Završila istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše kritiku iz oblasti vizuelne umetnosti i eseje. Prevodi sa engleskog na srpskohrvatski jezik tekstove iz humanistike, za Treći program Radio Beograda.
Kontinuirano razvija teoriju i praksu vlastitog umetničkog pravca pod nazivom otogrifizam. Živi i radi u Beogradu.
Kontakt: otogriff@gmail.com

Share