BPM 2019: Timeless: alternative manual prints photography exhibition

7. April, 16h
Zoom Art Cafe & Photo Studio
Dobracina 76, Beograd Belgrade, Serbia

Ova izložba predstavlja tri serije fotografija izrađenih alternativnom tehnikom štampe u izvođenju dva ruska fotografa. “ Zid plača” Svetlane Borozentceve, posvećen Jerusalimu- izvan vremena i prošlosti. Njen izražajan, mada delikatan i inspirativan rad je velikim delom izrađen tehnikom gum-bihromatskog ručnog štampanja. “Vremenske mašine” i “Posna sreda” Asje Gordejeve su dela koja istražuju estetiku sušenja i razlaganja , simbiozu žive i mrtve prirode poredeći je, u njenoj lepoti i grandioznosti, sa razrušenim tvrđavama i gradovima nestalih u prašinu. Asja u svom radu koristi štampu uljem i bojom, duboku štampu, graverskom mašinom kako bi dočarala magiju rđe i njenog utapanja u okolinu.
Izložba će biti održana u okviru festivala Belgrade Photo Month.

Share