BPM 2022: Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia. Creation of Photo-book

17. maj u 18 časova
UK Parobrod

Kapetan Mišina 6a, Belgrade, 11000, Serbia

Akademija lepih umetnosti, Bratislava, Slovačka
 
Stvaranje foto-knjige • Slikovni narativ i vizuelno pričanje priče
 
Šta je stvaranje knjige? Šta je vizuelno pričanje priče? Šta je vizuelna dramaturgija? Kako se uspostavlja profesionalna mreža kontakata u industriji? Na koji način funkcioniše tržište foto-knjiga širom Evrope? Kako čitati slike i na koji način pričati priču kroz fotografiju? Koja je uloga grafičkog dizajna u knjizi i zašto je ključna? Zašto uopšte praviti foto-knjigu?
 
Onlajn predavanja će se fokusirati i baviti svim navedenim pitanjima, ali i objasniti šta je foto-knjiga i dati primere koji mogu biti od koristi pri njenom stvaranju.
 
Predavači:
Olja Traiška Stefanović, fotografkinja, Akademija lepih umetnosti, Bratislava, Slovačka
Juraj Blaško, grafički dizajner, Akademija lepih umetnosti, Bratislava, Slovačka
 
Ova prezentacija realizovana je uz veliku podršku Španske ambasade u Beogradu i Instituta Servantes iz Beograda.

Share