BPM 2022: Anahronike/Anachronicles 1995–2020. Siniša Vlajković. Photo book presentation

16. maj u 16,30 časova
UK Parobrod

Kapetan Mišina 6a, Belgrade, 11000, Serbia

Siniša Vlajković
Anahronike 1995–2020
 
Živeći u Bejrutu i Dubaiju i putujući po Bliskom istoku, Siniša Vlajković je počeo da fotoaparatom beleži svoje utiske i doživljaje ovog složenog, multietničkog i multikonfesionalnog, istorijski slojevitog, turbulentnog ali uvek inspirativnog dela sveta, kao i da istovremeno u svoje fotografije utiskuje uspomene na svoje odrastanje na Balkanu.
 
U naslovu monografije „anahronike“, kovanici načinjenoj od pojmova „anahronizam“ i „hronika“, sažeto je opisan karakter fotografskog opusa Siniše Vlajkovića nastao tokom poslednjih 25 godina, a koji je ovde predstavljen u tematski zaokruženim ciklusima nazvanim „Amerikana“ (1995), „Ponovo nađeno vreme“ (2003–2008), „Genius loci“ (2006–2012), „Podstanice“ (2007–2013), „Balkanski džez“ (2013–2020) i „Largo“ (2009–2020).
 
Monografija sadrži 75 reprodukcija, predgovor nezavisne kustoskinje iz Njujorka, Lare Pan, autorski tekst istoričarke umetnosti i kustoskinje iz Njujorka, Jovane Stokić, kao i razgovor sa Sinišom Vlajkovićem čiji je
autor mađarski istoričar umetnosti Zoltan Šomheđi.

Ovaj razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Share