BPM 2022: Weird World. Vuk Vidor. Photo book presentation16. maj u 15 časova
UK Parobrod

Kapetan Mišina 6a, Belgrade, 11000, Serbia

Vuk Vidor • Weird World
(analogne fotografije za digitalno doba)
 
Fotografija je oduvek bila deo mog života i moje umetničke prakse – kao način da se fiksira vreme i stvore uspomene, kao izvor slika ili pomagalo za moj rad na slikama, crtežima ili instalacijama. Pre pametnih telefona, nošenje foto-aparata podrazumevalo je posvećeniji pristup fotografiji. Mogli ste da ga koristite u turističke svrhe ili kao spravu kojom dokumentujete svoj život. Umetnik ima tendenciju da ga koristi u „umetničke” svrhe, bilo u čistom fotografskom smislu ili za svoj sopstveni rad. Lično sam primenjivao obe namene tako što bih sa jedne strane radio fotografije za omote ploča ili za svoje vizuelne eksperimente koji su donekle bili zamišljeni na „profesionalan” način, a sa druge strane bih za svaki dan koristio analogne kamere za jednokratnu upotrebu, male instamatic-e i prve džepne digitalne aparate. Služili su za uspomene, neobične snimke svakodnevnog života, događaje, putovanja itd…
 
Tih dana su se filmovi predavali foto-laboratorijama, a oni bi vam vraćali fotografije u kutiji. Često su neke od slika imale nalepnicu na sebi sa oznakom „Non Facturé”, što je značilo da ih je laboratorija smatrala lošim: van fokusa, loše uokvirene, preeksponirane ili samo kao greške, tako da ih nisu naplaćivali. Ova kolekcija slika se u početku zasnivala na tim odbačenim fotografijama koje, kada se sastave, stvaraju čudne vizuelne sekvence neuravnoteženih trenutaka i detalja. Postavljanjem u raspored levo-desno, stvara se dijalog i moguće priče između njih. Ove slike prikazuju poznate ili nepoznate ljude, autoportrete, mesta iz celog sveta i stvaraju čudnu kolekciju fragmentiranih trenutaka i uspomena pre vremena kad su svi postali fotografi i počeli da dokumentuju i izlažu svoje živote na internetu. Ovi fragmenti iz analognog doba su jasan kontrast digitalnofiltriranim veštačkim slikama koje današnji uređaji pružaju svima. Analogne greške postaju stvarnije od digitalnog savršenstva, a tako se možda ponovo možemo vratiti nečemu umetničkijem.
 
Ovaj razgovor će se voditi na engleskom jeziku.Share