ORGANIZATOR

Belgrade Photo Month
Univerzitet Metropolitan Beograd
Artists Anonymous Belgrade

PROPOZICIJE

Na konkurs se mogu prijaviti amateri ili profesionalci iz svih zemalja. Organizator prijavu može odbiti u slučaju da ne zadovoljava uslove konkursa u pogledu godina ili u slučaju da je na fotografijama prikazno nešto što se kosi sa važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji. Radovi se šalju samo putem emaila.
Fotografije, koje autori šalju na konkurs, trebaju biti u digitalnoj formi. Učesnik konkursa radove potpisuje punim imenom i prezimenom (pseudonimi nisu dozvoljeni). Učesnik daje dozvolu organizatorima i sponzorima Beogradskog meseca fotogradije da njihove radove mogu bez naknade da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru festivala, kao i da fotografije u niskoj rezoluciji objave na internetu.
Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava.
Dozvoljeno je da autor fotografija svoje radove doteruje elektronski ili na neki drugi način.

TEMA

Socijalno angažovana fotografija, miks medije. Forma može biti u formi plakata kao vid kombinacije fotografije i grafičkog dizajna.
Tematika u okviru tipa socijalno angažovanog dizajna je bez ograničenja.

KOTIZACIJA

Bez kotizacije

KALENDAR IZLOŽBE

Konkurs je otvoren do: 30.01.2018
Obaveštenje o izboru učesnika putem elektronske pošte: 28.2.2018
Otvaranje izložbe je: Bićete blagovremeno obavešteni
Rezultati će biti objavljeni na ovoj internet stranici:
www.belgradephotomonth.org
www.metropolitan.ac.rs/en/
www.artistsanonymousum.rs

PREDAJA RADOVA

Radove slati elektronskim putem na:
artistsanonymousbelgrade@gmail.com
Autori mogu da konkurišu sa crno-belim fotografijama i/ili fotografijama u boji.
Učesnik na konkurs može da pošalje maksimalno 3 radova. Dimenzija digitalnog zapisa jedne fotografije sme biti 70x100cm– barem 150dpi, a za format – pdf u maksimalnom kvalitetu kompresije.
Dodatne informacije o učestvovanju na konkursu možete dobiti putem elektronske pošte:
artistsanonymousbelgrade@gmail.com

ŽIRI

Madlena Dašić – Profesor na doktoratu za dizajn novih medija I osnivač asocijacije “Artists Anonymous Belgrade”.
David Pujadó – Director Belgrade Photo Month
Nikola Majdak – Profesor
Snežana Krstić – Koordinator Belgrade Photo Month I fotograf u Ringier-u

NAGRADE

Odabreni radovi imaju mesto na humanitarnoj izložbi koja će se održati tokom manifestacije “Belgrade Photo Month” u Beogradu u aprilu 2018-te godine.

AUTORSKA PRAVA I UPOTREBA FOTOGRAFIJA

U slučaju kršenja autorskih prava organizator će preduzeti neophodne zakonske mere.
Svi učesnici konkursa prihvataju da organizatori i generalni sponzori mogu koristiti dostavljene fotografije za marketing i u promotivne svrhe uključujući i najave u medijima (štampa, TV, internet…)
Sve nominovane i pobedničke fotografije i radovi će biti deo kolekcije Meseca Fotografije u Beogradu. Organizatori se obavezuju da će kolekciju fotografija pristiglih na konkurs koristiti u skladu sa utvrđenim pravilima struke i principima, a isključivo za promociju festival i samih autora.
Pobednički radovi će biti odštampani i u manjim formatima i biti na prodaji radi prikupljenja fondova za humanitarne institucije u Srbiji.