Marija Janković – Nešto je puklo u meni…

Nešto je puklo u meni…

Koja je granica izmedju štete i koristi, izmedju informacije i voajerizma, izmedju traganja za profitom i odgovornosti, koji svaki novinski izveštaj (posebno izveštaji o nasilju nad ženama) nosi sa sobom? Na koji način se uopšte može (ili mora) izveštavati i fotografisati ovaj problem, a da se ne urušava dostojanstvo (i bezbednost preživelih) žrtvi, a ne opravdava nasilnik. Koliko se naš prag tolerancije na nasilje spustio da nam ta situacija deluje neuznemiravajuće?
Ovaj rad bavi se temom nasilja nad ženama kroz tabloido izveštavanje. Kao osnovni material za analizu uzet je press clipping o nasilju nad ženama, to jest hiljade e-mailova I PDF-ova koji sadrže sve članke koji su objavljeni na ovu temu u prošle 3 godine.

Marija Jankovic je fotograf iz Beograda koja pokušava da balansira između novinarstva i umetnosti

www.marijajankovic.com

Izložba će trajati do 18.04.2017

Share