Upoznajte organizacioni tim

David Pužado

Direktor festivala

Nikolina Krmar

Grafička dizajnerka

Siniša Vlajković

Koordinator / Kustos

Snežana Krstić

Koordinator / Kustos

Tatjana Valova

Koordinator / Kustos

Mirjana Kostić

Engleski prevod / Lektura

Ana Šćepanović

Srpski prevod / Lektura


Saradnici


 Dobrovoljci