Upoznajte organizacioni tim

David Pujado

Festival Director

Marija G. Gray

Graphic Designer

Snežana Krstić

Koordinator / Kustos

Danica Trajkovic

PR

Siniša Vlajković

Koordinator / Kustos

Saradnici

Mirjana Kostić

Srpski prevod / Lektura

Ana Sćepanović

Engleski prevod / Lektura

Grebo Gray

 Dobrovoljci