Upoznajte organizacioni tim

David Pujado

Festival Director

Marija G. Gray

Graphic Designer

Snežana Krstić

Coordinator

Danica Trajkovic

PR

Siniša Vlajković

Curator

Saradnici

Dusko Vukić

Photographer

Grebo Gray

English Proof Reading

Ana Sćepanović

 Dobrovoljci