Od koncepta do fotografske produkcije – TransEurope radionica

U utorak, 10. aprila 2018. godine u 10h, u Domu omladine Beograda, jednodnevna pripremna trening-radionica za fotografe/-kinje i umetnike/-ice koji koriste fotografiju kao medij izražavanja, pod naslovom „Od koncepta do fotografske produkcije“

Radonicu vodi poznata međunarodna stručnjakinja Christine Ollier i član TransEurope tima.

Istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja, stručnjakinja za savremenu fotografiju, Christine Ollier, će voditi radionicu u kojoj će se fokusirati na proces razvoja fotografskog projekta, od početne ideje, do konačnog proizvoda. Svi učesnici će imati priliku da dobiju konstruktivne komentare, kao i integrisano mišljenje o svojim radovima.

Cilj radionice koju je osmislila Christine Ollier je da doprinese unapređenju veština i znanja učesnika, kroz objašnjavanje celokupnog procesa realizacije njihovog kreativnog rada. U obzir će se uzeti umetnički ciljevi učesnika, a detaljno će biti objašnjeni koraci koji vode do konačne selekcije radova za objavljivanje i izložbu. Štaviše, s obzirom na svoje zavidno iskustvo u razvijanju kulturne strategije, Christine Ollier će učesnicima ponuditi i analizu različitih načina i mogućnosti predstavljanja svojih radova galerijama, instuticijama, festivalima, itd.

Share