BPM 2019: ENTER. Foto-knjige sa Baltika. kustos Evita Goze

9. April, 19h
Dom kulture Studentski grad
Bulevar Zorana Djindjica 179, 11070 Novi Beograd

Izlozba od 9/4/2019. do 25/4/2019.

U poslednjoj deceniji, foto-knjiga je postala važno oruđe umetnika da predstave svoj rad. Umesto da bude jednostavno kompilacija slika, ona podstiče razmišljanje u sekvencama i kreira narative u kojima ne samo slike same, već i tekst i dizajn takođe, igraju važnu ulogu u razvijanju priče.

Kao i u mnogim drugim post-sovjetskim regijama, i na Baltiku je dugo vremena foto-knjiga uglavnom značila obimnu umetničku monografiju, kompilaciju slika posvećenih određenoj temi ili katalog izložbe.

Međutim, nedavno su scenu uzburkali mladi umetnici, dizajneri i izdavači, približivši se međunarodnom tržištu foto-knjiga uzimajući formu knjige kao novi izazov za predstavljanje svojih ideja. Umetničke knjige se samostalno štampaju u mali tiražima, osnivaju se eksperimentalne izdavačke kuće i prave nove međunarodne veze.

Ovaj izbor letonskih, litvanskih i estonskih foto-knjiga poslednjih godina stavlja naglasak na mlađu generaciju umetnika, male, nezavisne izdavačke kuće i samostalno izdavaštvo. Predstavljene jedna pored drugih, ove knjige omogućavaju poređenje između razvoja, tema, trendova i pristupa u izradi foto-knjiga u svakoj od baltičkih zemalja.

Ovaj izbor leton skih, litvanskih i estonskih foto-knjiga poslednjih godina stavlja naglasak na mlađu generaciju umetnika, male, nezavisne izdavačke kuće i samostalno izdavaštvo. Predstavljene jedna pored drugih, ove knjige omogućavaju poređenje između razvoja, tema, trendova i pristupa u izradi foto-knjiga u svakoj od baltičkih zemalja.

Share