BPM 2019: Ivan Hadži Zdravković SOSA – Dinarska lepota

5. April, 19h
Muzej Jovana Cvijića
Jelena Ćetković 5, Belgrade, Serbia

IVAN HADŽI ZDRAVKOVIĆ SOSA (1952-2013)
Dinarska lepota kustosi Ivana Zdravković i Ljudmila Đukić

Interesovanje za fotografiju i pokretne slike odvodi Ivana Hadži Zdravkovića Sosu 1971. godine iz Niša u Beograd, gde upisuje tek osnovane studije kamere pri Fakultetu dramskih umetnosti. Idući u korak sa savremenom tehnologijom, usavršavao se i nesebično prenosio svoju ljubav i znanje na mlađe generacije. Bavio se obrazovnim radom sve do smrti, kako u stručnim školama, tako i na univerzitetskom nivou. Izložba je inspirisana istraživanjima Jovana Cvijića o odnosu čoveka i prirode, i njegovim tvrdnjama da je dinarski tip blisko vezan za zemlju i prirodu. Na Dinarsku
lepotu i ideju Cvijića o čoveku kao ekosenzibilnom biću aludira se preko lepote ženskog tela i motiva iz prirode. Ovi radovi nastali u poslednjim godinama umetnikovog života jasno prenose Ivanovu beskrajnu ljubav prema fotografiji, i veštinu i talenat da se istom izrazi. Na fotografijama je izražen kolorit, uravnotežena kompozicija, kako na ženskim aktovima, tako i na motivima iz prirode. Tehnikom preklapanja, po kojoj je umetnik poznat, ženski aktovi su smešteni u prirodni ambijent. Cilj izložbe je da se fotografijama koje ilustruju Cvijićeve reči podstakne pre svega na povratak prirodi, na razmišljanje o njegovom delu i ukaže na aktuelnost njegove
ideje o ekosenzibilnosti ljudskog bića. Autorke izložbe Ivanovih fotografija su njegova ćerka Ivana Zdravković i kustoskinja Ljudmila Đukić. Dizajner izložbe je Jelena Macanović.

Share