Civitate – Ritualna intervencija

Branimir Karanović with Kamerades

Otvaranje: Četvrtak, 31. Mart, 19:15
O3ONE Art Space, Uzun Mirkova 10

Od 31. Marta do 6. Aprila

U ritualnom organizovanju javnog života u Srbiji predsednicki i parlamentarni izbori zauzimaju možda ne baš najznacajnije, ali svakako veoma znacajno mesto. Uoci njih gotovo sve staje, osim marketinških pogona koji se upinju da atraktivnim slikama i zavodljivim sloganima afektivno deluju na biracko telo.

Izbori se u Srbiji svode na precizno evidentiranje aktuelnih trendova u podaništvu glasaca – koliko ce se njih kome od dostupnih gospodara prikloniti. Naime, kult licnosti i patrimonijalizam su konstante politickog života u Srbiji, i nisu ni na koji nacin postali ugroženi tranzicijom iz jednopartijskog u višepartijski sistem. Samo se broj onih koji sebe namecu kao patrone i koji poziraju za politicke postere i bilborde znatno povecao. Branimir Karanovic njihovo umnožavanje i rasprostiranje njihovih likova po javnom prostoru prati od samih pocetaka parlamentarizma, od izbora do izbora, da bi ga svojim fotografskim radovima prikazao, s jedne strane, kao vid vizuelnog zagaivanja životne sredine, i, s druge, kao predmet stalnog izvoenja cinova
graanske neposlušnosti.

Naime, uvek ima isprovociranih graana koji se odluce da na neki nacin intervenišu na tim portretima, a njihove intevencije su cesto na granici kulturnog džeminga, kao umetnicke forme vredne beleženja. Rezultati tih intervencija istovremeno cine indeks neposredne interakcije graana sa politicarima, ikonicki prikaz nacina tretmana lika politickog lidera u imaginaciji graana Srbije, i simbol borbe protiv svoenja demokratije na reklamokratiju. Karanovic i Kameradesi su meusobno nezavisno registrovali te intervencije, da bi ih tek u okviru ove izložbe postavili zajedno, i time stali uz sve one koje virusi podaništva i autocenzure nisu potpuno razjeli.

Share