Geometrija u prirodi – grupna izložba Radionice Geometrija

Danas 24. aprila 2018. godine u 12h, otvaranje izložbe fotografija „Geometrija u prirodi“, Restoran Tri, Kosovska 51

Radionica Geometrija je kreativna platforma namanjena studentima sa Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, na kojoj studenti imaju priliku da razvijaju i izražavaju svoje kreativne sklonosti kroz istraživanje geometrije, različitih formi i kompozicija, vizuelno predstavljajući svoja dela na različite načine.

Rukovodilac platforme Radionica Geometrija je dr Biljana Jović, docent na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Učesnici Radionice Geometrija istraživali su lepote prirodnih geometrijskih obrazaca prisutnih oko nas. Kroz vizuelni pristup uvešće posmatrače u svet vidljive i nevidljive geometrije prisutne u prirodi na ovogodišnjoj izložbi na internacionalnom festivalu Beogradski Mesec Fotografije.

Share