Veze – izložba moderne ruske fotografije

Večeras 25. aprila 2018. godine u 19h, otvaranje izložbe moderne ruske fotografije, pod nazivom „Veze“, Kvaka 22, Ruzveltova 39

Umetnici
Elena Anosova, Anna Block, Ikuru Kuwajima, Varvara Kuzmina, Dmitry Lookianov, Olga Matveeva, Ivan Petrokovich, Maria Pokrovskaya, Ekaterina Pryanichnikova, Igor Samolet, Danila Tkachenko
Curated by Olga Matveeva

U modernoj Rusiji preovladava vertikalna komunikacija, kako na mentalnom nivou, tako i u smislu odnosa struktura moći. Promena tog vektora predstavlja težak i dugotrajan proces. Umetničko delo razotkriva konfliktne komponente ovih procesa kroz posmatranje i dijalog. Potraga za sopstvenim mestom unutar složenog, često turbulentnog političkog i društenog svetskog poretka jedno je od najznačajnijih pitanja današnjice. Umetnici su danas objedinjeni kroz usredotočenost na pitanje kako se lični i društveni odnosi transformišu i kakve posledice ove promene ostavljaju na individui i društvu u celosti.

Radovi učesnika izložbe fokusirani su na razumevanje horizontalnih ličnih i društvenih veza, kao i na njihove diskontinuitete, dotičući teme dijaloga, sećanja, vremena, transformacije, kompromisa. Umetnici teže da pobegnu od direktne dokumentarne fotografije kroz rad sa različitim formama predstavljanja, pomerajući na taj način granice iskazivanja i percepcije.

Danila Tkačenko obraća se performativnim praksama u fotografiji. Paljenjem napuštenih, ruiniranih sela na radikalan način inicira diskurs, ne samo ruskog, već i svetskog procesa koji je ireverzibilan.

Oproštaj od prošlog neizbežno upire pogled u budućnost. Dmitrij Lukijanov nadgleda stambene regije grada istražujući sterilnu estetiku novog načina života.
Povezanost tokom vremena umetnici interpretiraju i kroz duboko lične primere samih umetnika. Jekaterina Prjaničnikova sačinjava uzorke sećanja i samoregulativne društvene veze koristeći organske materijale u graničnom stanju žive i nežive prirode.

Elena Anosova nastavlja da razvija osnovnu koncepciju svojih radova: istraživanje promena i deformacija ženskog identiteta unutar zatvorenih institucija. U svom radu ona reprodukuje preinačene i, tokom vremena, modifikovane ambleme zatvorenica u ženskom zatvoru.

Tematika eskapizma se, na različitim nivoima, otkriva u radovima Igora Samoleta. Ivana Petrokoviča i Ane Blok. Ovi umetnici tragaju za načinima bekstva od dominantnih društveno-političkih procesa kroz telesnost do prirode, analizu ličnog percipiranja konvencionalnosti granica realnosti: granično stanje svesti i tela, života i smrti, činjenica i fantazije.

Obraćanje klasičnoj ruskoj kulturi i istorijskim figurama inicira diskurs unutar veza na nivou arhetipa. Marija Pokrovskaja u radu „Tradicija dobrog ukusa“ u formi igre stupa u dijalog sa potrošačkim društvom, integrišući svoj rad unutar vizuelnog konteksta ruskog klasičnog slikarstva i monumentalnog slikarstva staljinističke ere.

Ikuru Kuvajima, fotograf iz Japana, koji je bio stanovnik Rusije tokom nekoliko godina, u svom radu „Ja, Oblomov“objašnjava stečene mentalne veze sa Rusijom kroz klasičnu rusku literaturu.

Varvara Kuzmina gradi mitologiju unutar sakralizovane ruske svesti oko figure kosmonauta Jurija Gagarina. Autorka istražuje mesto pogibije kosmonauta, povezujući pronađene i ponovno stvorene artefakte u čudan sistem planeta.

Connections – exhibition of Contemporary Russian photography

Share