BPM 2020/1: Astronaut – Matej Milenković

8. maj u 18 časova
Kuća Legata / Heritage House
Knez Mihailova 46, Beograd

Susret sa samim sobom neizbežan je čin u svakom umetničkom stvaralaštvu. Za mladu osobu taj susret je nejasan, neizvestan i često nedokučiv. Još tokom studija na Akademiji umetnosti u Beogradu, Matej Milenković često je tragao za sopstvenim ja u pokušaju da ga razume, definiše i kreativno predstavi. Kroz sistem pokušaja i potenciranja greške dolazio je do zanimljivih i smelih rešenja koja su uvek otkrivala malo, a sugerisala mnogo. Sledeći premisu čuvenog antičkog pesnika Horacija da je slika poezija bez reči, njegove fotografije komuniciraju na asocijativnom, nikad deskriptivnom nivou. Većinu fotografskih serija zaista prate njegovi poetski zapisi koji uz vizuelni ritam fotografija kreiraju jedinstvo slike i reči, sublimirajući tako mali narativ – nešto nalik filmskom krokiju. Deo izložbe je i video-rad za koji je muziku pisao Aleksandar Ranđelović.

Iz filmskog jezika Matej pozajmljuje i fikciju, kojom se služi da u seriji fotografija Astronaut govori o svakom od nas u potrazi za nevidljivim, nedostupnim, izvan racionalnog poimanja sopstvenim ja, koje pokušava da spozna svoje postojanje unutar samog sebe, ali i sveta koji ga okružuje. Taj poduhvat u startu je osuđen na neuspeh jer bi sama spoznaja značila kraj. Kraj traganju, pitanju, putu. Izolovan u skafanderu, osluškujući svoj dah, suženog pogleda i omeđenih pokreta, Astronaut se kreće u sopstvenom svetu, ali ipak duboko zavisan od svega što ga okružuje, od svega što mu se obraća. To okruženje Matej svodi na dva primarna aspekta – prirodu i veru. Na datost i kulturu. Na ono što nas čini ljudima.

Kustos Ivana Tomanović
Redovna profesorka, Akademija umetnosti Novi Sad

Izložba će trajati do 22. maja 2021.

VAŽNO:
Imajte na umu da zbog situacije sa Covid-19 niko ne može ući u galeriji bez zaštitne maske, kako je propisano propisima Republike Srbije.

Radno vreme:
uto – pet / 14 – 19
sub – ned/ 12 – 15

Share